Hallstaberget

GPS: 59.20902,17.73593

Allmänt

Hallstaberget är en liten brant klippa som ligger ca 2 km norr om Rönninge station, strax söder om motorvägen. En lättillgänglig klippa för lite eftermiddagsklättring. Ca 15 m hög, och på sina ställen brant och dramatisk. Leder i registret från 3 till 9, med tyngdpunkten omkring 6. Under 2008 har berget fått en renässans efter en översyn av Bultkommittén m fl och det finns nu toppankare på flera av bergets "klassiker". Även några nyturer har gjorts.

Beskrivning

Klippan består av relativt mossfria ytor med sprickor och blockkonstellationer, och ytorna ger ett "ungt" intryck. Berget är utmärkt på kartan som fornborg, rösen finns uppe på "mitten" av berget. Trevliga leder är Catwalk 6, Dubbeltaket 5 men både hårdare och lättare leder finns. Lederna är upp till ca 15 m. Hälften av lederna går det bra att arrangera toppankare på, för den som har gott om slingor och karbiner. Totalt finns ca 25 leder. Viss varning för ett stort (löst?) block på

Diretisseman 4+

. Kan besiktas från

Den enda riktiga leden 3

. Dessa två leder är diedrar ganska mitt på klippan. 2008-06-15 lossnade ett större block ur diedern på El Solo. 2008-08-16 lossnade ett mindre block på kruxet på Catwalk. Tyvärr är ju berget lite löst, och det är ofta ganska stora block som det handlar om. Klippan kallas även såväl

Korpberget

som

Kulberget

, men Hallstaberget är vanligast förekommande, och minst förväxlingsbart i klättersammanhang.

Vägbeskrivning

Sväng av E4 vid avfart för Salem (avfart nr 145), åk till höger om du kommer söderifrån, och tag vänster från själva avfarten om du kommer norrifrån. Åk i riktning mot Salem och Rönninge, passera avtagsväg mot Salem. Direkt efter avtagsvägen mot Salem finns en liten avtagsväg, Hallstavägen, (grus) till höger istället. Kör in på denna som slingrar sig över lite åkrar, mer eller mindre parallellt med E4/E20. Passera en tunnel (passera, åk inte igenom den) under E4, på det att vägen svänger vänster. Klippan syns strax på vänster sida om vägen. Visst utrymme för parkering finns på vägkanter, i synnerhet en bit bort i riktning mot skytteklubbens område. Klippan skymtas f ö även från E4/E20.

Access

OBS!!!

Det finns en skylt som aviserar att endast behöriga fordon får trafikera grusvägen. Den ordningssamme parkerar vid denna skylt och följer resten av vägbeskrivningen till fots. Behörig trafik är möjligen trafik till skjutbanan strax förbi berget, men troligen inte klättertransporter...

Leder

Klippväggen består av en sektion parallellt med grusvägen, i klippans vänsterkant och relativt nära vägen. {| |- valign="top" | width="250px" |

Kategori:Kvällsol Kategori:Anmarsch 0-5 min

Kategori:Stockholm

Kategori:Västra Södertörn