Simonsberget

GPS: 58.645332,16.910362

Allmänt

Klassiskt tradberg som bjuder på mycket bra kilklättring men även lite bultat. Vill man klättra flera replängder går det också.

Beskrivning

Simonsberget

, även kallat

Tunaberg

, beläget en bit utanför Nyköping, mot kusten. Simonsberget består av sprickrik granit och har både sva och lodrätt klättring. Berget är ca 50 m högt med en och annan hylla. Berget har en fin tradition och till och med en egen klubb. Bergets mirakulösa sprickor är kända för att sluka dina kilar till perfekta placeringar. Berget har många hyllor, detta medför att de flesta lederna är ganska korta men de går att sammanbinda till flera korta replängder.

Uppröjning 2008-2009

Under 2008-2009 genomfördes ett stort uppröjningsarbete vid Simonsberget. Sörmlandsledens förening lagade eldstaden, och ved samt yxa ska finnas på plats. Torbjörn Ohlén har satt upp en informationstavla för klättrare vid grillplatsen. Den gamla toaletten finns inte längre, ny fin toalett är byggd. På tältplatsen har det röjts. Längst hela (klätterbara delen av) berget har det röjts skog och sly så numera nås man både av sol och luft även om man klättrar i klippans nedre regioner. Detta har skett i enlighet med Länsstyrelsens skötselplan. På berget har flera träd tagits ned och firningsankare satts upp för att ersätta gamla döda träd och skona de som finns kvar. Se föraren och bultlogg nedan för var dessa ankare sitter.

Vägbeskrivning

De flesta kör E4 till Nyköping och kör sedan vidare mot Oxelösund. Tag höger mot Nävekvarn, sedan vänster mot Buskhyttan. Kör igenom samhället och ytterligare ett antal kilometer tills du är i Koppartorp (Tunaberg). Ny parkering finns längs huvudvägen på en liten trekantig åker. Använd denna! - Parkera inte längs vägen som går in till klippan eller vid kyrkans parkeringsplats. Nya Prästgårdsägaren ogillar att klättrare passerar, så använd endast den nya parkeringen. Det är

INTE

ok att köra fram till klippan!

Access

Berget har begränsad access (naturreservat) och det råder anmälningsplikt för kurser. Tältplatsen ligger utanför reservatet. Tältning inom reservatet är bara tillåtet mellan grillplatsen och platsen för "gamla" (rivna) dasset. På den platsen finns numera bara en rishög kvar. Tälta inte på den, den finns där av en mycket god anledning. I slutet av april kunde man se ett 20-tal huggormar nedanför klippan. Det är

INTE

ok att köra fram till klippan!

OBS

Det är

förbjudet

att bulta nya turer! Gamla bultar får bytas. Reservatsbestämmelserna tillåter vidare endast klättring och underhåll på befintliga leder; nytursförbud alltså! Det är också förbjudet att elda på annan plats än grillplatsen nedanför berget. Det är alltså

inte

tillåtet att elda uppe på berget. Det är inte tillåtet att fira av ifrån ett träd, då detta sliter på de träden som finns kvar. Använd firningsankare istället.

Leder

Graviditetsområdet

Himlasängsområdet

Firningsankare finns ovanför Himlastegen, på Direttissimans första stand och dess topp. {| |- valign="top" | width="250px" |

Pelarområdet

Finrningsankare finns några meter in och till höger om Pelarens utsteg. {| |- valign="top" | width="250px" |

Pelarutstegshyllan

Firningsankare finns på toppen av Stålfinger. {| |- valign="top" | width="250px" |

Mamman och Horan-området

Firningsankare finns ovanför Mamman och horans utsteg, på första stand på Sörmlandsleden, och Hugos insteg/Sörmlandsledens utsteg.

VARNING!

Stora block har fallit från topphyllan i slutet på "Mamman och horan" och "Sutenören". Det mesta har nu blivit nedtaget men där blocken en gång låg finns öppna jordlager som kommer erodera och risken finns att det stora döda trädet faller ner. Försök att välta trädet har gjorts men misslyckats. Finns även risk att flera andra block bredvid trädet också faller ner inom snar framtid.

STÖRSTA FÖRSIKTIGHET KRÄVS! SÄKRA ABSOLUT INTE FRÅN TRÄDET!

/Robin Dahlberg 08-04-27

Restaurangkvarteren

Längs Tunabergstraversen

Toppen

Lederna upp till krönet av Simonsberget är populära. Inte minst för att de torkar snabbt. Det går bra att sätta topprep, men det är långt till träden så ta med något tiotal meter statiskt rep och åtminstone för Toppsprickan några kilar. Firningsankare finns ovanför Hugo och Josefin, vid insteget på Hugo och vid insteget till Evas spricka. {| |- valign="top" | width="250px" |

Under Toppen

Firningsankare finns på Kirsti Himmelsfärds första stand. {| |- valign="top" | width="250px" |

Fissurplattan

Dimhyllan

Änglamarken

Klinkers kamin och Svärfarsområdet

Firningsankare finns ovanför Crack/Krisches hörn och vid Gorillans utsteg (ca 7m till vänster om svärfar). Ett 60m rep räcker hela vägen ner från Gorillan till insteget på Krisches hörn. {| |- valign="top" | width="250px" |

Justus filurer

Ovanför Justus filurer

Bultlogg

2012

2008

Bultade ankare bestående av dubbla Petzl limbultar, där varje bult har två stora Maillon länkar (utom #9 som har 1st mindre Maillon). Ankarna sitter där därför att det på dessa platser finns (i vissa fall fanns) träd som hade tydliga slitspår från nerdragna firningsrep. Det är inte tillåtet att fira av från träd längre om man tänker dra ner repet efter sig. Några träd är också borta. Lista på dessa följer. Ankare:

Träd som inte finns längre:

Nya bultar:

OBS! Det finns fortfarande några mindre träd och sly som skall bort från hyllor. Länsstyrelsen har gett Torbjörn Ohlén tillstånd att göra ovanstående åtgärder på berget. Det är INTE tillåtet att bulta eller såga ner träd utan tillstånd.

2006

2003

Limbultar.

Externa länkar

Förare tillhandahållen av

.

Kategori:TradKategori:VertikaltKategori:Sva

Kategori:Södermanland

Annons för torp vid Tunaberg

Ett litet torp nära Simonsberget hyres ut

torpet