Uddeuddberget

GPS: 59.18685,18.40569

Allmänt

Tyresöhalvöns yttersta klätterklippa, belägen ca 600 m längre ut än Dyviksuddsberget. Egentligen en hel samling klippor inom ett begränsat område. För närvarande ett trettiotal leder, men det finns möjligheter till många fler.

Miljö

De flesta lederna ligger på den mycket branta sydväggen som är drygt 25 m längst ner men sedan krymper ju längre upp åt h man kommer. Västsidan är ganska kompakt med en räcka stadiga överhäng som ger väggen ett portalliknande utseende. Syd och väst. Sydväggen ligger i sol tidigare än Dyviksudd och är därför ett bra förmiddagsberg på våren och hösten. På sommaren ger träden framför väggen en behaglig skugga.

Vägbeskrivning

Som för

Dyviksuddklipporna

. Använd även samma parkeringsficka. Parkera under inga omständigheter på mötesplatser eller privata platser. Fortsätt vägen förbi Dyviksuddsberget tills en väg tar av åt v och följ denna. Då vägen tar slut, följ stigen ner till vattnet och sväng tillbaka upp åt v in i en sänka. Uddeuddberget är tredje klippan på h hand, lätt att känna igen på sin storlek. De övriga klipporna är avsevärt mindre.

Kommunikationer

Som för

Dödskalleberget

. Ca 45 minuters promenad från ändhållplatsen.

Access

Leder

Kraterväggen

Den branta väggen nedanför Mäusliväggen

Mäusliväggen

I västväggens förlängning åt norr blir klippan lägre och mer bruten. Det går att göra många turer här. 100m norr om huvudväggen ligger en liten rödaktig vägg i en ravin.

Västväggen

Bergets västvägg har ännu så länge endast en tur men det finns möjligheter till fler.

Sydväggen

Ravinen

På den överhängande väggen längs stigen innan huvudväggen.

Flaskväggen

I ravinens södra ände ligger en liten vägg ett stycke upp i backen på höger sida.

Vinylväggen

Denna vägg ligger vid vattnet vid andra bukten, en del av Grisselberget. Sväng höger istället för upp vänster och gå förbi några boulder problem på vänster sida ner mot vattnet.

Kategori:Saknar skiss Kategori:Stockholm Kategori:Tyresö Kategori:Trad Kategori:Sport